sunnuntai 22. tammikuuta 2017

Kissavuoden 2016 kohokohdat

Tiedetään, valtaosa näistä katsauksista menneeseen vuoteen on tehty jo monta viikkoa sitten. Mutta koska minulla oli vasta nyt hetki aikaa istua kirjoittamaan ja vuosi 2016 oli monella tapaa merkityksellinen kissavuosi, on minun luotava tässä kohtaa vielä kerran katse menneisyyteen, jotta sen voi taas suunnata tulevaan. Keräsinkin tähän vuoden ensimmäiseen kirjoitukseen top 3 -listan mielestäni merkittävimmistä kissatapauksista vuodelta 2016.


Kissa katsoo sivulle

1. Kissojen geenitutkimus


Hannes Lohen tutkimusryhmä julkaisi elo-syyskuun vaihteessa 2016 valtakunnallisen kissojen terveys- ja käyttäytymiskyselytutkimuksensa tuloksia. Siitä huolimatta, että tutkimus oli ymmärrettävistä syistä painottunut rotukissoihin ja maatiaiskissojen oli tarkoitus toimia vain rotukissojen vertailuryhmänä, voidaan tutkimustulosten perusteella tehdä jonkinlaisia suuntaa-antavia päätelmiä myös maatiaiskissojen terveydentilasta.

Lopputulemana voitaneen todeta, että vaikka sairauksien ilmenemisen ja perinnöllisyyden välistä yhteyttä ei maatiaiskissojen kohdalla voidakaan nähdä (toisin kuin rotukissoilla, joiden perinnöllisten sairauksien kartoittamiseen ja niihin liittyvien geenien paikallistamiseen tutkimus kaiketi ensisijaisesti tähtäsikin), niin tutkimustulokset heijastelevat mielestäni maatiaiskissojen tämänhetkistä terveystilannetta ja antaa meille tietoa siitä, mitä voisimme tehdä toisin, jotta maatiaisemme voisivat tulevaisuudessa paremmin.

Esimerkiksi sisäloiset olivat kyselytutkimuksen mukaan maatiaisilla reilusti yleisempiä kuin rotukissoilla. Hannes Lohi onkin Helsingin Sanomien haastattelussa todennut, että syynä saattaa olla se, että valvomaton ulkoilu ja luonnonvaraisten eläinten saalistamien ovat maatiaiskissojen kohdalla reilusti rotukissoja yleisempää ja yksi mahdollinen (ja ehkä todennäköinenkin) syy sisäloisten yleisyyteen rotukissoihin verrattuna.

Kyselytutkimuksessa selvisi myös joitain kissarotujen ja kotikissojen käyttäytymispiirteisiin liittyviä tekijöitä, joskin tämä kyselytutkimus on käyttäytymisen osalta vasta alustava. Ryhmällä onkin suunnitteilla kissojen käyttäytymistä käsittelevä erillinen kyselytutkimus, jonka etenemistä jäänkin innolla odottamaan.

"Ryhmä on kuitenkin saanut tähän asti keräämänsä tiedon perustella viitteitä esimerkiksi siitä, että pentuajan tapahtumat vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen ja hyvinvointiin myöhemmissä elämänvaiheissa."


Ryhmä on kuitenkin saanut tähän asti keräämänsä tiedon perustella viitteitä esimerkiksi siitä, että pentuajan tapahtumat vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen ja hyvinvointiin myöhemmissä elämänvaiheissa. Lohi puhui samaisessa Helsingin Sanomien haastattelussa esimerkiksi siitä, kuinka vieroitusikää myöhäistämällä voitaisiin saada nykyistä tasapainoisempia ja paremmin voivia kissoja.

Kissa istuu sohvalla ja katsoo kameraan


Vaikka Lohen ryhmän kissatutkimuksessa on painotettu rotukissoja ja niiden perinnöllisten sairauksien kartoittamista, jo tämä lyhyt ja pintapuolinen katsaukseni osoittanee, etteivät tulokset ole missään nimessä yhdentekeviä kotikissojenkaan osalta.Yksi maininnan arvoinen juttu onkin, että kyselyyn osallistuneista 8 175 kissasta huikeat 1 500 oli kotikissoja! Aivan tajuton määrä jos jonkinlaista kotikissaa ja maatiaista, mikä osoittaakin sen, että kissojen terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneita ihmisiä löytyy myös meistä kotikissojen omistajista!

Kyselytutkimus on ollut ainutlaatuinen, uraauurtava ja täysin omaa luokkaansa, mitä tulee suomalaisten kissojen terveydentilan tutkimiseen ylipäätään. On kissarotujen ja rotukissakasvatuksen tulevaisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää saada tieteellisesti validia tietoa kissarotujen terveydestä. Sellaiset terveystutkimukset jotka ovat koirien kohdalla olleet lähes itsestäänselvää rutiinia jo pitkään, ovat kaiketi pikkuhiljaa nostaneet päätään myös kissamaailmassa. Kukaan tai mikään ei ole turvassa perinnöllisiltä sairauksilta, eikä tutkimattomuus tee kenestäkään automaattisesti tervettä. Onkin siis aivan loistavaa, että tiede antaa meille koko ajan enemmän ja parempia työkaluja kissojemme terveydentilan tutkimiseksi, parantamiseksi ja ylläpitämiseksi.

"Hannes Lohi on muuten sanonut, että heidän kyselytutkimuksensa tulokset ovat kaikkinensa saatavilla ja hyödynnettävissä, myös kotikissojen osalta."


Tutkimustulokset olivat mielenkiintoiset myös maatiaiskissanäkökulmasta ja uskon, että mahdollisella erillisellä käyttäytymiskyselytutkimuksella tulee olemaan entistäkin suurempi merkitys rotukissojen lisäksi myös maatiaisille. Esimerkiksi 12-viikon luovutusiän oikeellisuudesta on ollut käytännössä mahdoton löytää minkäänlaista tieteellistä tutkimusta, koska sitä ei kaiketi ole tehty. Elättelenkin siis varovaisen optimistisia toiveita, että Lohen tutkimusryhmän käyttäytymiskyselytutkimuksen myötä saisimme konkreettista ja objektiivista tietoa siitä, minkälaisella pentuajan hoidolla ja huolenpidolla saadaan aikaan ne kaikkein tasapainoisimmat ja hyvinvoivimmat kissat.

Hannes Lohi on muuten sanonut, että heidän kyselytutkimuksensa tulokset ovat kaikkinensa saatavilla ja hyödynnettävissä, myös kotikissojen osalta, ja pohdinkin, miten voisimme hyödyntää näitä tutkimustuloksia nimenomaan kotikissojen osalta nyt alkaneena vuonna 2017? On nimittäin lottovoitto, että olemme saaneet näin paljon tieteellisesti validia tietoa kotikissojemme terveydentilasta ja olisi sääli, jos kaikki tämä tieto valuisi käytännön tasolla hukkaan.

Kissa hyllyn päällä


2. Maatiaiskissa oli vuoden maatiainen 2016


Maatiainen ry antoi maatiaiskissalle Vuoden maatiainen 2016 -tittelin, joka aiheutti alkuvuodesta aktiivista keskustelua. Kirjoitinpa aiheesta itsekin blogipostauksen jos toisenkin. Oli mielestäni äärettömän suuri kunnianosoitus nimetä maatiaiskissa vuoden maatiaiseksi suomenlampaiden ja maatiaiskanojen joukkoon, sillä yleisesti ottaen se, mitä pidämme hienona muiden alkuperäislajien kohdalla, on jostain kumman syystä saanut kissojen kohdalla monen ihmisen mielestä negatiivisen sävyn. Maatiainen ry puhui Vuoden maatiainen -titteliä koskevassa tiedotteessaan maatiaiskissojen suojeluohjelmasta ja jo kiirehti johtavan rotukissajärjestömme jäsenlehden päätoimittajakin lausumaan, ettei maatiaiskissa ole sukupuuttoon kuolemassa ja antoi ymmärtää, että suojeluohjelmalle ei olisi mitään tarvetta.

"Oli mielestäni äärettömän suuri kunnianosoitus nimetä maatiaiskissa vuoden maatiaiseksi suomenlampaiden ja maatiaiskanojen joukkoon."


Jäin lopulta siihen käsitykseen, ettei kukaan ole ottanut koppia Maatiainen ry:n peräänkuuluttamasta maatiaiskissan suojeluohjelma-ajatuksesta, vaikka tarvetta kiistatta olisikin. Ai miksi en itse lähtenyt sellaista perustamaan? Vastaus on yksinkertaisesti siinä, ettei minulla ole riittävää tietoa, taitoa tai ammattitaitoa asianmukaisen suojeluohjelman laatimiseen, vaan siihen tarvittaisiin tueksi moniammatillinen asiantuntijaryhmä ja riittävästi käytännön toteutukseen sitoutuneita tavan tallaajia, jotta suojeluohjelma voitaisiin oikeasti toteuttaa toimivalla ja kestävällä tavalla.

Olen kuitenkin jo pitkään haaveillut kotikissojen äänenkannattajana toimivan yhdistyksen perustamisesta ja mikäli asiat vain suinkin loksahtavat paikoilleen, niin vuosi 2017 voisi olla täydellinen aika toteuttaa tämä haave!

Kissa sohvalla, katsoo ylöspäin


3. Pikku Kakkosen Kissat-sarja


Pikku Kakkosessa on saattanut syksyn ja talven aikana vilahtaa erilaisia kissoja erilaisissa arjen askareissaan. Myös meidän Kissantassuilla oli oma jaksonsa (jakso 4), mutta se ei ole syy, miksi otin sen mukaan vuoden 2016 merkittävimpien kissa-aiheiden listalle. Syy on nimittäin paljon yhteiskunnallisempi.

On nimittäin loistavaa, että yleisradiomme päätti tehdä sellaisen kotimaisen lastenohjelmatuotannon, jonka tarkoituksena on tuoda kissat yksilöinä esille, kukin omana persoonanaan. Tämä ajatus sarjan toteutuksen taustalla kiehtoikin minua alusta asti.

On myös ehdottoman positiivista, että tällainen sarja tehtiin nimenomaan tämän päivän lapsille, tulevaisuuden aikuisille. Lastenohjelmilla saattaa nimittäin olla vaikutusta lasten asenteisiin, eläinten kohteluun ja siihen, millaisia arvoja he siirtävät tulevaisuudessa omille lapsilleen

"Kasvatuksellisesti Kissat-ohjelmasarjan merkitystä kissan aseman ja maineen parantajana ei voi vähätellä."


Olen huomannut, että vanhojen "näin on aina tehty" -jäärien päitä voi olla mahdoton kääntää, mitä tulee esimerkiksi kissojen ulkoilutapoihin, leikkaamiseen, rokotuksiin tai madotuksiin, mutta lapsille voi sen sijaan hyvinkin antaa eväitä oman maailman- ja elämänkatsomuksen muodostamiseen ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, tuleeko hänen elinpiirinsä koostumaan vain hänestä itsestään ja toisista ihmisistä, vai ulottuuko hänen huolenpitonsa, hoivansa ja rakkautensa koskemaan myös muita elollisia.

Kasvatuksellisesti Kissat-ohjelmasarjan merkitystä kissan aseman ja maineen parantajana ei voi vähätellä. Eihän meillä tietenkään ole mitään konkreettisesti mitattavaa dataa siitä, miten tämä ohjelma todellisuudessa vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kissojen hyvinvointiin, mutta uskon, että tämän kaltainen kasvatuksellisista lähtökohdista tapahtuva valistus voi olla yksi merkittävimmistä avaimista kissojen ja ylipäätään eläinten hyvinvoinnin lisääntymiseen, jos ei mainittavissa määrin vielä vuonna 2017, niin toivon mukaan vuonna 2027!

Kissa tekee temppua sohvalla


Millaisia kissasuunnitelmia teillä on vuodelle 2017? Uusia kissatulokkaita etsinnässä, näyttelykäyntejä vai perätin jonkin uuden kissaharrastukseb aloittaminen? Tosin, eipä sitä elämää tarvitse aina niin pitkälle suunnitella, sillä kyllä jokainen päivä yhdessä kissaystävien kanssa on jo itsessään silkkaa juhlaa, vai mitä? :)


Ps. Omia henkilökohtaisia kissasaavutuksiani vuonna 2016 olivat:

  •  Sellaisen kissaystävällisen joulukasvin löytäminen, joka pysyy allekirjoittaneenkin vajaavaisella viherpeukalolla hengissä (joulukaktus)

  •  Olin loppuvuodesta elämäni ensimmäistä kertaa tuomarin assistenttina kissanäyttelyssä. Oli avartava kokemus, enkä mokaillut pahasti.


KUVAT: ESSI L.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentointi ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita! Peräänkuulutan keskustelun asiallista tasoa, asiattomat kommentit poistetaan.

Kiitos! :)