keskiviikko 28. kesäkuuta 2017

Maatiainen on maamme todellinen kansallisrotu

Suomen Kissaliitto on julistanut Suomi100-vuoden kunniaksi eurooppalaisen lyhytkarvan maamme kansallisroduksi. Eurooppalaiset ovat kivoja, mutta näkisin kuitenkin kaikista tärkeimpänä kotoisan maatiaiskissamme arvon ja arvostuksen nostamisen ja sen aseman ja maineen parantamisen. Maatiaiskissan julistamiselle maamme kansallisroduksi olisi mielestäni valtava yhteiskunnallinen ja eläinsuojelullinen tarve, sekä Suomi100-henkeen vallan mainiosti sopivat perusteet.

Iltalehden uutisessa puhutaan eurooppalaisesta lyhytkarvasta alueemme alkuperäisenä kissarotuna ja annetaan olettaa varhaisimpien Suomeen päätyneiden kissojen olleen "eurooppalaisia". Suomen alueen ensimmäiset kissat eivät kuitenkaan olleet eurooppalaisia, vaan jalostamattomia maatiaisia, joiden pohjalta jalostettu rotu nimeltään eurooppalainen on sittemmin kehitetty. En näe eurooppalaisen lyhytkarvakissan standardin olevan yks' yhteen ns. alkuperäisen eurooppalaisen maatiaiskissan kanssa, sillä eurooppalaisen lyhytkarvan ulkomuotomääritelmä on värien, kuvioiden, karvanpituuksien, koon ja rakenteen variaatioiden osalta huomattavasti paikallisia maatiaispopulaatioita suppeampi.

Esimerkiksi valkolaikku on agouteilla, eli kuviollisilla eurooppalaiskissoilla hylkäävä virhe, kun taas ns. alkuperäisissä ja jalostamattomissa kissakannoissa valkolaikun tiedetään käsittääkseni olevan yksi vanhimmista väriin liittyvistä mutaatioista ja yksi perustavanlaatuisimmista ulkomuodon seikoista, jotka erottavat kesyt eläinlajit villeistä sukulaisistaan.

Eurooppalaisen lyhytkarvan jalostus tähtää tiettyyn tyyppiin, tietynvärisiin kissoihin ja "laadultaan" tietyt kriteerit täyttäviin kuvioihin. Lähtökohtaisesti ulkomuodoltaan moninaisen ja monimuotoisen maatiaisrodun tyypin yhtenäistäminen ja tietyn kokoisten, mallisten ja väristen kissojen suosiminen jalostusvalinnoissa ylitse muiden on jo itsessään tekijä, joka etäännyttää eurooppalaista alkuperäisestä kantamuodostaan. Tämän myötä suuri osa alueemme alkuperäisimmän kissarodun eli maatiaisen ominaisuuksista jää eurooppalaisilta uupumaan, jolloin ei voida parhaalla tahdollakaan sanoa eurooppalaisen edustavan alkuperäistä kissarotuamme koko kirjossaan, vaan ainoastaan kapeaa ja ihmisen muokkaamaa osaa siitä. Toisin sanoen: eurooppalainen lyhytkarva ei ole kaikilta osin alueemme "alkuperäisen" kissatyypin ilmentymä, vaan yksi ihmisen jalostama rotu muiden joukossa.

Eurooppalaisen rotukissan "alkuperäisyydestä" puhuttaessa on otettava myös huomioon se seikka, että rotu pohjautuu pohjois- ja keskieurooppalaisiin maatiaiskissoihin, kun kissa taas on nykytiedon mukaan tullut Suomen alueelle viikinkien mukana idästä. Mikäli eurooppalaiskissan haluttaisiin tosissaan edustavan maamme alkuperäistä kissakantaa, tulisi sen kattaa Pohjois- ja Keski-Euroopan ohella myös itäiset lähialueet. Vaikka lännestä tulleilla kissoilla varmasti onkin ollut jonkinlainen vaikutus suomalaiseen "muinaiskissakantaan", niin idästä ne lähisukulaiset kuitenkin todennäköisimmin löytyvät.

Eurooppalaisen lyhytkarvakissan nimeämistä alkuperäiseksi kissaroduksemme perustellaan sillä, että se on täysin "puhdas" ilman ulkoapäin tullutta vieraiden rotujen vaikutusta, kun taas ilman ihmisen tarkoituksellisen jalostustoiminnan vaikutusta lisääntyviin maatiaiskissoihin on saattanut aikojen saatossa sekoittua "muualta tuotujen" kissojen perimää. On totta, että maatiaiskissoihin on hyvinkin voinut sekoittua "vierasta verta", mutta jos se on tapahtunut tiedettävästi tai tarkoituksella, ei kyseessä ole maatiainen, vaan sekarotuinen kotikissa.

Huomauttaisin myös, että eurooppalaisen lyhytkarvarodun kasvatuksessa käytetään - mielestäni ihan ymmärrettävistä syistä - maatiaiskissanoviiseja, joiden mukana niitä "rotusekoituksia" on voinut ihan yhtä hyvin päätyä myös eurooppalaisrotuun. Emme myöskään voi päästä 100 % varmuuteen niiden yksilöiden "puhtaudesta", joiden "päälle" rotu on aikoinaan rakennettu. Täten jalostetun eurooppalaiskissan "puhdasrotuisuudesta" ei välttämättä voida olla yhtään sen varmempia kuin jalostamattoman maatiaisenkaan, jonka nojalla eurooppalaisen rotukissan ja paikallisen jalostamattoman maatiaisen välille vedetty raja tuntuukin lähinnä keinotekoiselta ja ennenkaikkea asenteiden osalta erittäin latautuneelta maatiaiskissojen ja rotukissojen perusteettomalta eriarvoistamiselta.

Onkin ikävää, että jo valmiiksi hyvästä maineesta, asemasta ja hoidosta nauttivien rotukissojen asemaa pönkitetään entisestään maatiaiskissojen kustannuksella, ne kun ovat kuitenkin loppupeleissä se kaikista autenttisin paikallinen kissarotumme ja elävinä ja tuntevina olentoina aivan yhtä arvokkaita kuin jalostetut lajitoverinsa.

PS. Kissa (Felis catus) on Suomessa vieraslaji, joten alun alkaen kaikki, siis ihan kaikki kissat on tuotu tänne pohjolaan muualta. Kissan kesyyntyminen on uusimman tutkimustiedon mukaan alkanut Lähi-idässä samoihin aikoihin kun ihminen alkoi viljellä maata ja sieltä kissa on levinnyt ihmisen mukana parin erillisen aallon myötä lähes jokaiseen maailman kolkkaan, lopulta myös Suomeen ja muihin pohjoismaihin.

EDIT: 29.6.2017: Lisätty yksi täsmentävä kappale.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentointi ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita! Peräänkuulutan keskustelun asiallista tasoa, asiattomat kommentit poistetaan.

Kiitos! :)