torstai 3. syyskuuta 2015

Kissan varhaiskastraatio: uhka vai mahdollisuus?

Kissan varhaiskastraatio herättää aika-ajoin vilkasta keskustelua puolesta ja vastaan. Varhaiskastraatio tarkoittaa siis pienelle, yleensä alle luovutusikäiselle pennulle tehtävää kastraatio-tai sterilaatio-operaatiota. Varhaiskastraatiosta puhuttaessa puhutaan aina toimenpiteestä, joka tehdään kissalle ennen kuin se saavuttaa puberteetin. Jatkossa tässä kirjoituksessa varhaiskastraatiosta puhuttaessa tarkoitetaan sekä varhaiskastraatiota, että
-sterilaatiota.

Varhaiskastraation puolustajat ovat useimmiten sillä kannalla, että varhaiskastraatio on yksi harvoista keinoista puuttua kissojen holtittomaan ja valvomattomaan lisääntymiseen ja vastustajat taas vetoavat "liian aikaisen" kastroinnin pennulle mahdollisesti aiheuttamiin terveydellisiin ja kehityksellisiin ongelmiin.


Olenkin nyt päättänyt kasata mahdollisimman monipuolisen ja rehellisen yhteenvedon siitä, mitä varhaiskastraatiosta ja sen vaikutuksista tällä hetkellä tiedetään. Kirjoitan muutaman sanan myös siitä, miksi varhaiskastraatioita ylipäätään tehdään.

Tässä tekstissä esiintyvät tutkimustiedot ovat valitettavasti pääosin ns. toisen käden tietoa, eli peräisin muualta kuin suoraan itse tutkimusaineistosta. Kroonisen ajanpuutteen vuoksi minulla ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä alkuperäiseen tutkimusaineistoon sellaisella pieteetillä, kuin olisin halunnut, joten tällaiseen kompromissiin oli tälläkertaa tyytyminen.Kissanpentu näyttää kieltä

Varhaiskastraatio, haitallista vai ei?


Suomen rotukissayhdistys SUROKin Surokissa-lehden numerossa 2/2013 olleen artikkelin mukaan Floridan yliopiston eläinlääketieteen laitoksella vuonna 1990 tehdyssä tutkimuksessa todettiin eri-ikäisinä kastroituja kissoja vertailemalla, ettei varhaiskastroinnista ole kissan terveydelle tai kehitykselle haittaa.

Ulkoisten sukupuolielinten kehitykseen varhaiskastraatio saattaa vaikuttaa, kollin peniksen väkästen jäädessä kehittymättä ja naaraan emättimen poimujen määrän keskimääräistä pienemmäksi. Virtsateiden rakenteessa ei kuitenkaan löydetty minkäänlaisia eroja eri-ikäisinä kastroitujen kissaryhmien välillä, eivätkä muutokset ulkoisissa sukuelimissä vaikuta kissan elämänlaatuun.

Rasvaprosentti taas oli suurin varhaiskastroitujen ryhmässä, vaikka ruokaa kului joka ryhmässä yhtä paljon. Kasvutahdissa ei havaittu eroja, mutta 7 viikon ja 7 kuukauden ikäisenä leikatut kissat olivat korkeampia kuin vasta vuoden ikäisenä leikatut lajitoverinsa, mikä havaittiin erityisesti kollien keskuudessa.

Kissanpentu sohvalla

Varhaiskastraation vaikutukset


Surokissan kirjoituksessa esiintyvän floridalaistutkimuksen mukaan varhainen kastraatio ehkäisee kolleilla eturauhasvaivoja ja kivessyöpää, naarailla taas nisä-, kohtu- ja munasarjakasvaimia. Tutkimuksen mukaan vuoden iässä kastroidut kissat eivät olleet niin kiintyneitä ihmiseen kuin aikaisemmin kastroidut ja niille oli saattanut kehittyä virtsalla merkkailun kaltaista seksuaalista opittua käyttäytymistä.

Surokissa-lehdessä mainitaan myös johtopäätös, johon Suur-Manchesterin eläinsairaalassa oltiin vuonna 2009 tultu. Sen mukaan kissanpennut toipuivat varhaiskastraatiosta nopeammin, kuin myöhemmin leikatut lajitoverinsa. Varhaiskastroidut pennut toipuivat anestesiasta nopeammin, operaatio oli nopeampi ja siinä jouduttiin siirtämään vähemmän kudosta kuin myöhemmällä iällä leikattujen kissojen tapauksissa.

Komplikaatioiden esiintymistä alle 12-viikkoisina, 12-23-viikkoisina ja yli 23-viikkoisina leikattujen kissojen välillä vertailtaessa, ei löydetty merkittäviä eroja. Havaittiin myös, että siinä missä varhaiskastroiduilla kissoilla esiintyi komplikaatioita ensimmäisen kolmen päivän aikana varhaiskastraatiosta noin yhdellä tuhannesta, oli komplikaatioiden määrä yli 23-viikkoisina leikattujen ryhmässä huomattavasti suurempi.

Suur-Manchesterin eläinklinikalla oli tutkimushetkellä jo vuosien kokemus varhaiskastraatioista ja he olivat keränneet koko sen ajan tietoa varhaiskastraation vaikutuksista, liittyen varhaiskastraation ja lisääntyvien luunmurtumien väliseen yhteyteen ja kissan lihomisalttiuteen, siitä johtuviin elämäntapamuutoksiin ja sitä kautta lisääntyneeseen diabetes- ja virtsatievaivariskiin.

Eläinklinikalla pitkällä aikavälillä tehtyjen havaintojen ja tutkimusten perusteella voitiin kuitenkin todeta, että yli 70 % luunmurtumista sattui leikkaamattomille kissoille. Diabetespotilaiden määrä eläinsairaalassa taas puolestaan oli vähenemään päin, eikä sinne oltu tutkimuksen julkaisuhetkellä tuotu yhtään virtsatiehyen tukkeumasta kärsivää varhaiskasrtoitua kissaa.

Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto SEYn kissan kastrointia ja sterilointia koskevan tiedotteen mukaan muissa tutkimuksissa on todettu varhaiskastraation saattavan niinikään pienentää astmaan sairastumisen riskiä, vähentää yliaktiivisuutta ja kollilla seksuaalista käyttäytymistä, paiseita ja aggressiota eläinlääkäreitä kohtaan. Luonteenpiirteenä varhaiskastraatio saattaa kylläkin lisätä arkuutta ja kolleilla taipumusta piiloutua.

Tutkimukset antavat siis hieman ristiriitaista tietoa varhaiskastraation mahdollisista vaikutuksista kissan luonteeseen ja niihin onkin sitten hankalampi ottaa kantaa ennen kuin on tutustunut perusteellisesti tutkimusmenetelmiin ja -olosuhteisiin.

Ennätin lukea SEY:n tiedotteen lähdeaineistona käytetyn kissan varhaiskastraatiota koskevan tutkimuksen (C. Victor Spain, Janet M. Scarlett yms. Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in cats. Journal of the American Veterinary Medical Association 2004) abstraktin eli tiivistelmän ja siinä todettiin varhaiskastraation lisäämästä arkuudesta ja ujoudesta huolimatta, että alle 5,5 kuukauden ikäisenä suoritettu varhaiskastraatio ei lisännyt kuolemantapauksia tai minkään vakavan lääketieteellisen sairauden tai käytösongelman esiintyvyyttä. Tutkimuksen mukaan varhaiskastraatiosta voi sen sijaan olla lukuisia tärkeitä pitkän aikavälin hyötyjä, etenkin kollikissoille.

Abstraktissa myös todetaan, että löytöeläinsuojat voivat turvallisesti varhaiskastroida pentujaan ja että eläinlääkäreiden tulisi harkita varhaiskastraation suosittelemista rutiinitoimenpiteinä asiakkailleen, ennen perinteisenä pidettyä 6-8 kuukauden kastrointi-ikää.

Pieni kissa nukkuu ison kainalossa


Mikä kiire sillä leikkaamisella oikein on?


Kun rotukissa lähtee uuteen kotiin kasvattajalta tai koditon kissa löytölästä, on sen joutuminen holtittoman ja valvomattoman lisääntymisen kierteeseen ehkäistävissä kahdella tavalla.

Kauppa- tai luovutussopimukseen voidaan periaatteessa kirjoittaa kohta, jossa eläimen omistaja velvoitetaan huolehtimaan lemmikkinsä leikkuuttamisesta sen saavuttaessa tietyn iän. Ajatuksenahan tämä toki on yksinkertainen ja selkeä: kirjataan "sterilointivelvollisuus" kauppakirjaan, jonka ehdot ostaja hyväksyy ja sitoutuu niihin, laittamalla nimensä paperiin.

Varsinaista tutkimusta asiasta ei Suomessa liene tehty, mutta SEYn kastrointia koskevan tiedotteen mukaan Yhdysvalloissa jopa 40 % löytölästä kissan adoptoineista rikkoo kastrointisopimusta ja jättää kissansa kastroimatta. Koirapuolelta lienee Suomessakin olemassa ennakkotapauksia, joissa "myytävään kauppatavaraan" (jollaiseksi eläinkin nykylainsäädännön mukaan valitettavasti luokitellaan) kohdistuvat lisäehdot on oikeuden silmissä katsottu kohtuuttomiksi ja täten perusteettomiksi. Tällöin ne eivät myöskään ole lainvoimaisia, eivätkä sido ostajaa noudattamaan niitä. Tavaran, eli tässä tapauksessa elävän eläimen, myyjällä ei siis taida lain mukaan olla oikeutta vaikuttaa tai ohjata myymänsä tavaran käyttöä sen jälkeen, kun hän on luopunut omistajuudestaan ja siirtänyt sen toisen henkilön nimiin.

Täten ainoaksi keinoksi estää luovuttamansa kissan joutuminen pennuntekokoneeksi tai kymmenpäisen villiintyneen kissalauman kantaemoksi, on luovuttaa kissanpennut eteenpäin jo valmiiksi kastroituina.

KUVAT ARI K. // Kuvissa oleva pentu kastroitiin 6 kk ikäisenä ja sen "isoveikka" vasta kaksivuotiaana

Lähteet:

SEYn kannanotto kissojen sterilisaatiosta

Leikkauspöydälle ennen luovutusta? - Surokissa 2/2013

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentointi ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita! Peräänkuulutan keskustelun asiallista tasoa, asiattomat kommentit poistetaan.

Kiitos! :)