tiistai 29. syyskuuta 2015

Hyviä uutisia

Koska olen täällä bloginkin puolella keskittynyt motkottamaan kissoihin liittyvän uutisoinnin negatiivisesta sävystä, päätin pyhittää yhden blogipostauksen positiivisille kissauutisille. 

Me kissaihmiset nyt tiedämme sanomattakin, että kissat ovat ihanimpia, pörröisimpiä, söpöimpiä ja majesteettisimpia olentoja päällä maan, mutta nytpä keskitynkin siihen, miten valtamediassa on tuotu tätä kissojen ilosanomaa viimeaikoina esille, lähtöoletuksena se, että niissä julkaistut kirjoitukset tavoittavat myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät omista kissaa tai edes välttämättä koe itseään mitenkään kissa- tai eläinihmisiksi, mutta omaavat silti jonkinlaisen mielikuvan, ennakkoluulon tai -oletuksen kissasta lajina.

Teksti sisältää myös omaa henkilökohtaista analyysiäni, jälleen kerran keskustelua herättämään, ei oletuksena absoluuttisesta totuudesta.

On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka blogikirjoitukseni ovat herättäneet aktiivista keskustelua, etenkin sosiaalisen median puolella. Toivonkin siis, että voimme tämänkin kirjoituksen tiimoilta jatkaa samoilla linjoilla. :)Kissa makoilee


1. Kissavideot lievittävät stressiä


Radiokanava YleX uutisoi 24.6.2015 nettisivuillaan Indianan yliopiston mediatutkija Jessica Call Myrikin suorittamasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kissavideoiden vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. Kaikki lähes 7000 kissavideotutkimukseen osallistuneesta koehenkilöstä kokivat kissavideoiden katselun herättävän positiivisia tunteita ja saavan heidän olonsa energisemmäksi.

Uutiseen haastatellun eko- ja ympäristöpsykologi Kirsi Salosen mukaan kissat ja niiden edesottamusten seuraaminen videolta herättävät ihmisissä hellyyden ja kiintymyksen tunteita. Tämän lisäksi hän toteaa, että kissa ei tuomitse, sen seurassa voi olla oma itsensä ja se auttaa kiireisessä ja hektisessä ympäristössä elävää ihmistä rentoutumaan ja elämään hetkessä.

Kissan silittäminen vähentää tunnetusti stressiä, mutta Salosen mukaan myös kissavideoiden katsominen auttaa ja on hyvä "eläinterapian" muoto heille, joille todellinen interaktio kissan kanssa ei syystä tai toisesta ole mahdollinen.

***

Tämä uutinen antoi meille vedenpitävän puolustusargumentin ainakin yhteen asiaan: kissavideoiden katsominen (työajalla) ei ole turhaa, vaan sillä on nyt sitten ihan tutkittuakin terveysvaikutusta! Tämä kertoo myös sen, että kissa ei itsekään ole turha, saatika haitallinen eläin ihmiselle, vaan jopa pelkkä sen edesottamusten katselu videolta voi kohottaa ihmisen mielialaa.

Kissavideot ilmiönä ovat myös kissan maineen parantamista silmälläpitäen erittäin iloinen tuulahdus, sillä niiden myötä monet ihmiset tuntuvat hyväksyneen kissat kissoina, eli yksilöinä ja oman lajinsa edustajina, ilman kissan ja koiran välisen vastakkainasettelun aiheuttamaa ylimääräistä taakkaa.

Kissavideoiden aikakaudella kissa ei siis enää ole se huonompi vaihtoehto, tai automaattisesti altavastaajan asemassa koiraan nähden, vaan sen lajityypilliset piirteet ja käytös nähdään hellyttävinä, söpöinä ja hauskoina. Lienenkö liian optimistinen toivoessani positiivisia tunteita herättävien kissavideoiden pehmittävän ajan myötä kissohin kohdistuvia kylmiä arvoja ja asenteita myös virtuaalimaailman ulkopuolella?


2. Perheensä tulipalosta pelastanut Seppo-kissa sai mediahuomiota ja sankarikissan tittelin, Jessellä sankarianomus vetämässä


Ilta-Sanomat kertoi 16.4.2015 Seppo-kissasta, joka pelasti perheensä tulipalolta. Aihetta valtakunnan julkisuuteen uutiskynnyksen ylittämiseen antoi myös se, että Seppo oli hiljattain myös palkittu uroteostaan yhdellä ensimmäisistä Kissaliiton myöntämistä sankarikissan arvonimistä.

Iltalehti puolestaan uutisoi 13.6.2015 Jesse-kissasta, joka herätti emäntänsä nokipalon syttyessä, kun palohälyttimet pysyivät hiljaa. Jesse-kissalle on sankarikissahakemus tällä hetkellä vetämässä ja toivottavasti pääsemme ensi vuoden alussa onnittelemaan uutta sankarikissaa.

***

Tällaiset uutiset ovat mielestäni omiaan tuomaan esille sitä, että muodostamamme yksioikoinen mielikuva kissoista itsenäisinä, itsekkäinä ja välinpitämättöminä eläiminä ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Olemme tottuneet yhdistämään ihmisten pelastamiseen liittyvät sankaritarinat ja uroteot automaattisesti koiriin, joten on enemmän kuin tarpeen tuoda esille, että myös kissassa on potentiaalia ihmisen parhaaksi ystäväksi,

Myös kissa voi pelastaa ihmisen pulasta ja on hyvin monessa tapauksessa tehnytkin niin.

3. Kissa ei ole helppo lemmikki


Aamulehti julkaisi 7.5.2015 kissan stressioireita koskevan kirjoituksen, jonka mukaan kissa mielletään usein helpoksi lemmikiksi, jolloin se voi helposti jäädä vaille riittävää aktivointia ja huomiota. Virikkeiden ja huomion puute taas saattaa johtaa erilaisiin käytöshäiriöihin, jotka vedoten kissan maineeseen helppona lemmikkinä on helppo laittaa kissan "arvaamattomuuden, aggressiivisuuden, protestoinnin tai mielenvikaisuuden" piikkiin.

Siksi kissan stressioireiden ja niiden syiden julkinen pohdinta tuokin mukanaan tervetulleen näkökulman, sillä yksi kissoihin liittyvistä ja erittäin tiukassa istuvista mielikuvista on sen helppous lemmikkinä.

Ihmisillä ei automaattisesti voi olettaa olevan kovinkaan kummoista käsitystä kissan lajityypillisestä käyttäytymisestä, jolloin on helppo tulkita aktiviteetin puutteesta passivoituneen kissan virheellisesti olevan tyytyväinen elämäänsä. Tällöin mahdollisesti ilmenevän stressikäytöksen todellisia syitä voi myös olla vaikea, ellei mahdoton nähdä ja syitä etsittäneenkin usein kissasta sen sijaan, että katsottaisiin peiliin.


4. Kissoihin liittyviä pinttyneitä myyttejä ja uskomuksia kumottiin Tiede-lehdessä


Eläinten käyttäytymiseen erikoistunut tutkija ja tietokirjailija Helena Telkänranta on vastannut moneen kissan käyttäytymiseen liittyvään kysymykseen ja yhtenä hänen suurista, kissojen maineelle tekemistään palveluksista on ollut kumota kansantajuisella tavalla kissoihin liittyviä myyttejä ja oikoa kissoihin liittyviä vääriä käsityksiä Tiede-lehden sivuilla.

Ydinviestinä Telkänrannan kirjoituksissa tuntuu olevan, että ihmisten kissaa kohtaan muodostamat odotukset ja ennakkokäsitykset vaikuttavat siihen, miten me ne näemme. Tämä näkyy muun muassa tavassa, jolla vertailemme kissaa ja koiraa ja arvotamme niitä lajeina suhteessa toisiinsa.

Syitä kissan käyttäytymisen takana on Telkänrannan toimesta avattu Tiede-lehdessä useampaankin kertaan viime vuosien aikana. Osa kirjoituksista on ilmestynyt jo viime vuosikymmenen puolella, mutta koska aihe on tärkeä ja edelleen ajankohtainen, haluan nostaa ne siitä huolimatta esille.

Telkänranta on kumonnut kissamyyttejä Tiede-lehden sivuilla mm. seuraavissa artikkeleissa:

Helena Telkänranta: Kissa ja koira -älykkäitä molemmat, mutta erilailla (Tiede 7/2001)

Helena Telkänranta: Maailman rakastetuin peto (Tiede 8/2002)

Helena Telkänranta: Kymmenen myyttiä kissasta ja koirasta (Tiede 7/2015)

Kissa leikkii

5. Asiantuntijat kumoavat 15 kissaan liittyvää harhakäsitystä


Ilta-Sanomat on haastatellut jo 14.1.2014 kolmea suomalaista, eri alojen kissa-asiantuntijaa ja kysynyt heiltä vastaukset 15 kissoihin liittyvään harhakäsitykseen. Esillenoston arvoiseksi tämän 1 ½ vuoden takaisen kirjotuksen tekee se, että kotimaisia asiantuntijoita on kolme. Eläinlääkäri, rotukissajärjestön puheenjohtaja ja eläinsuojelun parissa toimiva henkilö ovat kaikki saaneet oman puheenvuoronsa ja mahdollisuuden vastata kysymyksiin omasta näkökulmastaan. Näin yhden kirjoituksen puitteissa voidaan antaa mahdollisimman monipuolinen näkökulma aiheesta ja auttaa lukijaa muodostamaan aiheesta mahdollisimman kattava kokonaiskuva.

***

Monessa kissaan liittyvässä uutisaiheessa ongelmaksi on muodostunut yritys tiivistää verrattain laajan aiheen, esimerkiksi tieteellisten tutkimustulosten, käsittely mahdollisimman lyhyen uutistekstin muotoon. Tämä taas tarkoittaa automaattisesti sitä, että mutkia on oiottava ja joitain kokonaisuuden kannalta olennaisiakin asioita jätettävä pois, jolloin kirjoituksen lukijalle antama käsitys saattaa olla totuudenvastainen, harhaanjohtava tai ainakin kokonaiskuvan muodostamisen kannalta puutteellinen.

Tämän kirjoituksen ehdottomiin ansioihin lukeutuukin mielestäni juuri se, että sille on annettu riittävästi virtuaalista palstatilaa, jonka myötä asian riittävän laajasta käsittelystä tai kokonaiskuvan muodostamiseen tarvittavista palikoista ei ole tarvinnut tinkiä. Ns. keltaisen lehdistön laatimista kirjoituksista voidaan yleisesti ottaen olla mitä mieltä tahansa, mutta tästä nimenomaisesta kirjoituksesta menee kyllä täydet kymmenen pistettä ja papukaijamerkki IS:n toimitukselle! Kiitos!


6. Maikkarin AVA osallistui kissamyyttien kumoamiseen


Nyt näin eläinten viikon taas lähestyessä lienee syytä palata vielä vuoden takaiseen, jolloin SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton eläinten viikon teemaeläimenä oli kissa. MTV:n AVA-kanava kokosi vuosi sitten eläinten viikon alla sivuilleen kissamyyttejä ja kumosi ne yksitellen.

***

Koska valtaosa nykypäivän kissanpitokulttuuria koskevista epäkohdista pohjautuu vanhoihin ja paikkaansapitämättömiin uskomuksiin ja oletuksiin, on tärkeää, että näitä myyttejä pyritään aktiivisesti murtamaan ja päivittämään ihmisten kissatietous, -mielikuvat ja -asenteet 2010-luvulle. Siksi onkin ollut ilahduttavaa huomata, kuinka paljon eri medioissa on loppujen lopuksi julkaistu kissamyyttejä murtavia uutisia ja kirjoituksia, puhumattakaan siitä näkökulmien kirjosta, joiden kautta yhtä ja samaa aihetta voidaan lähestyä.

Omaa huolestuttavaa kieltään toki kertoo se, että tarve kissamyyttejä rikkoville kirjoituksille ei näytä reilun kymmenen vuoden aikana vähentyneen, mikäli voimme aihealuetta käsittelevien kissauutisten määrän perusteella tulla tällaiseen johtopäätökseen.

Toisaalta, niin kauan kun mediat jaksavat tietyin väliajoin tarttua aiheeseen ja iskeä kerta toisensa jälkeen uusia säröjä tiukassa istuvien myyttien kovaan suojakuoreen, on vielä toivoa sen suhteen, että nämä myytit vielä joskus tulevaisuudessa murenisivat lopullisesti, muuttuisivat tomuksi ja lentäisivät tuulen mukana taivaalle, antaen tilaa uusille ja totuudenmukaisemmille asenteille.

Me "kansalaisjournalistit", eli tuttujen kesken bloggaajat ja somettajat voimme omalta osaltamme tukea heitä tässä asiassa, jakamalla iloisia kissa-aiheita ja uutisia niissä julkaisukanavissa, joiden piirissä toimimme.

***

Vaikka usein tuntuukin, että kissa-aiheinen uutisointi on sävyltään negatiivista ja näyttää rakkaat karvapalleromme huonossa valossa, niin yritetään muistaa myös nämä positiiviset uutiset ja muistutellaan niiden olemassaolosta kissojen aggressiivisuutta tai arvaamattomuutta kauhistelevia kanssaihmisiäkin. 

Negatiivinen näkökulma saa aina automaattisesti positiivista suurempaa mediahuomiota, joten tasapainon säilyttämiseksi on ensisijaisen tärkeää pitää positiivisia kissauutisia aktiivisesti esillä. Kukas se kissan hännän nostaisi, ellei kissa itse? Eikä sitäpaitsi ole olemassa niin synkkää ja harmaata päivää, jota kissavideoiden parissa vietetty vartti ei piristäisi. 

KUVAT ARI K.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentointi ja keskustelu ovat erittäin tervetulleita! Peräänkuulutan keskustelun asiallista tasoa, asiattomat kommentit poistetaan.

Kiitos! :)